Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету дає можливість готувати висококваліфікованих спеціалістів та наукові кадри вищої кваліфікації, розробляти і використовувати нові технології, проектувати, впроваджувати наукову діяльність шляхом проведення наукових досліджень, забезпечувати творчу діяльність учасників освітнього процесу 

0
ВИКЛАДАЧА

12 професорів та докторів наук,

30 доцентів та кандидатів наук,

4 академіки галузевих академій

0 +
СТУДЕНТІВ

На факультеті навчається понад 500 студентів,

10 аспірантів та докторантів

0
РОКІВ

Факультет було створено у 1978 році

На факультеті за спеціальностями

Кафедри факультету

Натисніть на фото щоб отримати більш детальну інформацію або відскануйте QR-код

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

Спеціальність 101 “Екологія”

Спеціальність 183 “Технології захисту навколишнього середовища””

 

КАФЕДРА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВОДООЧИЩЕННЯ

Спеціальність
161 «Хімічні технології та інженерія»

КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 181 «Харчові технології»

КАФЕДРА ПРОМИСЛОВОГО І ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Спеціальності
191 «Архітектура та містобудування»,
192 «Будівництво та цивільна інженерія»

КАФЕДРА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Спеціальності
203 «Садівництво та виноградарство»,
 205 «Лісове господарство»

КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Спеціальності
181 «Харчові технології (в ресторанному господарсві)»,
241 «Готельно-ресторанна справа»,
242 «Туризм»

посилання, ЩО СТАНУТЬ У НАГОДІ....