Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету дає можливість готувати висококваліфікованих спеціалістів та наукові кадри вищої кваліфікації, розробляти і використовувати нові технології, проектувати, впроваджувати наукову діяльність шляхом проведення наукових досліджень, забезпечувати творчу діяльність учасників освітнього процесу 

0
ВИКЛАДАЧА

12 професорів та докторів наук,

30 доцентів та кандидатів наук,

4 академіки галузевих академій

0 +
СТУДЕНТІВ

На факультеті навчається понад 400 студентів,

10 аспірантів та докторантів

0
РОКІВ

Факультет було створено у 1978 році

На факультеті за освітніми рівнями
Бакалавр – це освітній ступінь (ОС), що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує здобуття вищої освіти за спеціальністю та відповідної кваліфікації.  

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС.  Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Кафедри факультету

Натисніть на фото щоб отримати більш детальну інформацію або відскануйте QR-код

посилання, ЩО СТАНУТЬ У НАГОДІ....