Декан будівельного факультету

Грецький
Денис Володимирович

Декан факультету технологій, будівництва та раціонального природокористування,
кандидат технічних наук, доцент

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

Заступник декана з навчально-методичної роботи,
кандидат біологічних наук, доцент кафедри лісового господарства та раціонального природокористування

Заступник декана
з виховної роботи,
старший викладач кафедри промислового та цивільного будівництва

Заступник декана
з наукової роботи,
кандидат технічних наук, доцент кафедри екології

ФАХІВЦІ ДЕКАНАТУ

ЖУРАВЛЬОВА
іРИНА ВІКТОРІВНА

Лень
Тетяна Григорівна

ФУНКЦІЇ ДЕКАНАТУ

 

Деканат відповідає за адміністративне забезпечення навчального процесу, методичні питання, ведення діловодства.

Працівники деканату виконують наступні функції:

  • Координація навчального процесу на факультеті;

  • Організація й проведення заліково-екзаменаційних сесій, державної атестації студентів (розклад іспитів і заліків, підготовка заліково-екзаменаційних відомостей), всіх видів практики;

  • Участь у підготовці пропозицій і складанні перспективних і річних планів роботи факультету;

  • Контроль за виконанням розкладу навчальних занять факультету;

  • Ведення діловодства на факультеті відповідно до діючих нормативних актів, документації по викладачах та студентах.