Захист прав учасників освітнього процесу закладів вищої освіти – важливий аспект діяльності освітнього омбудсмена. Бо студенти, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів вищої освіти також можуть стикатися з різними проблемами, внаслідок чого порушуються їхні права в освіті. Освітній омбудсмен виступає посередником між навчальними закладами та здобувачами вищої освіти, співпрацюючи із різноманітними органами влади, зокрема правоохоронцями, а також із громадськими та міжнародними організаціями.

Омбудсменом учасників освітнього процесу ЧДТУ є представник професорсько-викладацького складу, наділений дорадчими повноваженнями та повноваженнями щодо захисту прав, свобод та інтересів учасників освітнього процесу.
Омбудсмен учасників освітнього процесу Черкаського державного технологічного університету  – особа, на яку покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти в університеті.
Діяльність омбудсмена учасників освітнього процесу ЧДТУ гарантує забезпечення прав й попереджає порушення прав учасників освітнього процесу, сприяє розвитку правової культури, будується на принципах незалежності, справедливості, ініціативності, відповідальності, гуманності, відкритості, об’єктивності та доступності, а також взаємодії і співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, відповідальними за забезпечення і захист прав, свобод і законних інтересів людини.

омбудсмен учасників освітнього процесу ЧДТУ

Омбудсменом учасників освітнього процесу ЧДТУ є представник професорсько-викладацького складу, наділений дорадчими повноваженнями та повноваженнями щодо захисту прав, свобод та інтересів учасників освітнього процесу.
Омбудсмен учасників освітнього процесу Черкаського державного технологічного університету  – особа, на яку покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти в університеті.
Діяльність омбудсмена учасників освітнього процесу ЧДТУ гарантує забезпечення прав й попереджає порушення прав учасників освітнього процесу, сприяє розвитку правової культури, будується на принципах незалежності, справедливості, ініціативності, відповідальності, гуманності, відкритості, об’єктивності та доступності, а також взаємодії і співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, відповідальними за забезпечення і захист прав, свобод і законних інтересів людини:

  • наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників університету;
  • здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в університеті;
  • фахівців-практиків, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;
  • інших працівників університету.